شرکت پترونیر

طراحی-تامین-مشاوره و اجرا در :       پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی        صنایع فولاد و سیمان        دیتا سنتر        مترو،مونوریل و...

گروه پترونیر

گروه  « پترونیر » در راستای توسعه بخشهای مختلف و با توجه به شناسایی نیروهای متخصص و متعهد نسبت به ایجاد   شرکت های  مختلف در زمینه طراحی و مشاوره مهندسی (نوین آریا پترونیر)، نرم افزارهای تخصصی ( کیانا آرین   خاورمیانه)، طراحی و ساخت تابلوهای برق(پترو تابلو آریا) و آموزشهای تخصصی و مهندسی (مؤسسه فراتک) اقدام   نموده است.

شرکت نوین آریا پترونیر جهت پاسخ به نیازهای فنی و مهندسی صنایع گوناگون نفت، گاز و پتروشیمی، پالایشگاهی و   نیروگاهی و با تکیه بر تجارب ارزنده مؤسسین خود در مشاوره، طراحی و اجرای پروژه‌های متعدد صنعتی در سال 1386   تشکیل گردیده است. دراختیار داشتن گروه مهندسین و متخصصین مجرب «پترونیر» را قادر ساخته است تا با ارائه خدمات   گوناگون مهندسی قادر به انجام پروژه های تخصصی نموده است.

 

 

 

 

مهندسین مشاور «نوین آریا پترونیر» با هدف پاسخ به نیازهای فنی و مهندسی صنایع گوناگون نفت، گاز و پتروشیمی، پالایشگاهی و نیروگاهی و با تکیه بر تجارب ارزنده موسسین خود در مشاوره، طراحی و اجرای پروژه‌های متعدد صنعتی در سال 1386 تشکیل گردیده است. دراختیار داشتن گروه مهندسین و متخصصین مجرب «پترونیر» را قادر ساخته است تا با ارایه خدمات گوناگون مهندسی توانمن